De redactie van Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine wil dit jaar haar lezers polsen over hun favoriete experimenten. Binnenkort zijn de scheikunde-experimenten aan de beurt. Welk experiment is je favoriet?


Sommige experimenten herinneren we ons uit de schoolbanken, op de lagere of de middelbare school. Andere experimenten zagen we op televisie of we lazen erover in de krant, Natuurwetenschap & Techniek of vakliteratuur. Welk experiment spreekt ons het meest aan, vanwege de verrassende uitkomst, de elegantie of de betekenis ervan voor de ontwikkeling van een vakgebied? Voorbeelden noemen we hier niet, daarmee zouden we u maar beïnvloeden in uw keuze.
In mei belichtten we een favoriet biologie-experiment van onze lezers, en in juli een natuurkundeproef. In september is scheikunde aan de beurt. Onder de inzenders zullen we het boek Lavoisier uit de Wetenschappelijke Biografie-reeks van Natuurwetenschap & Techniek verloten.

Uiterste inzenddatum is 1 augustus 2003.

Stuur een korte beschrijving van je favoriete scheikunde-experiment, liefst met naam van de wetenschapper die het voor het eerst uitvoerde, naar toptien@natutech.nl, of naar
Top tien – redactie Natuurwetenschap & Techniek
Postbus 256
1110 AG DIEMEN.