De kansen voor een magneetzweeftrein in Nederland nemen toe.

In een artikel in het oktobernummer van Natuurwetenschap & Techniek beschrijven we de techniek van magneetzweeftrein, een nieuwe vervoerstechnologie. In dat artikel achten we de politieke kansen nog gering. Politieke molens kunnen echter sneller draaien dan we dachten. Minister van Verkeer en Waterstaat Netelenbos wil nu aan het kabinet de keuze van de magneetzweeftrein Transrapid voor de zogenaamde Zuiderzeelijn voorleggen, zo blijkt uit een ANP-bericht.

Magneten in een viaduct en in de Transrapid zelf zorgen ervoor dat deze zweeft over magneetvelden. Magneetvelden zorgen ook voor de voortstuwing en het remmen. Een belangrijk voordeel van deze techniek is dat wrijving van wielen met de baan ontbreekt. Het voertuig moet vooral de luchtweerstand overwinnen. Al met al kunnen zweeftreinen in luttele minuten snelheden van meer dan driehonderd kilometer per uur halen.

Iedereen kan overweg met een 'derde duim'
LEES OOK

Iedereen kan overweg met een 'derde duim'

Iedereen kan wennen aan een extra robotduim, van kinderen tot senioren. Dat stelden Britse onderzoekers vast bij een wetenschapsfestival.

Snelle tussenstops

De magneetzweeftrein biedt diverse voordelen. De ruimtelijk-economische effecten van een Zuiderzeezweeflijn zijn gunstig voor een veel groter gebied dan alleen de provincie Groningen, waar bij de aanleg van een hogesnelheidslijn alleen Groningen zou profiteren. De trein kan snelle tussenstops maken en bijgevolg zijn er mogelijkheden voor veel halten. Dergelijke voordelen wegen voor de Minister, aldus het persbericht, veel zwaarder dan eventuele problemen met het leggen van een zweeftreinverbinding met Noord-Duitsland.

De Nederlandse Spoorwegen betogen dat de magneetzweeftrein, hoe mooi de techniek ook is, als nadeel heeft dat hij niet aansluit op het bestaande vervoerssysteem. Siemens Nederland, een van de initiatiefnemers van Transrapid Nederland, benadrukt dat de Zuiderzeelijn moet aansluiten op hun andere voorstel voor een magneetzweeftrein, het Rondje Randstad.