Zoetermeer (NL) – De Stichting ‘Bomen Over Leven’ wil mensen betrekken bij de natuur. Daartoe vraagt ze mensen om deze maanden waarnemingen van kolgans en smient te rapporteren.


De Stichting Bomen Over Leven houdt een landelijke buiten-kijk-actie en vraagt iedereen uit te kijken naar twee watervogels, namelijk kolganzen en smienten. Het uitgangspunt voor de actie is dat mensen die weinig bekend zijn met de natuur daar eens met andere ogen naar kijken. Met de resultaten zal vooralsnog niets worden gedaan. Jammer, want een overzicht van waar en wanneer hoeveel vogels worden gezien, kan zeer boeiend zijn.
Elk najaar komen zo’n twee- tot driehonderdduizend kolganzen en zevenhonderdduizend smienten naar onze streken. De Stichting Bomen Over Leven verzoekt mensen die deze vogels zien, om een e-mail te sturen naar wintergasten@bomenoverleven.nl of een kaartje naar SBOL, postbus 7124, 2701 AC Zoetermeer. Daarin moet uiteraard staan welke vogels men zag, waar, wanneer en (ongeveer) hoeveel. Onder de inzenders verloot de stichting diverse vogelgidsjes in kleur.
De kolgans broedt in de zomer in de toendra’s van Noord-Europa. De volwassen, middelgrote kolgans heeft een grote witte vlek (kol) aan de basis van de roze snavel en zwarte dwarsbanden op de buik. Hij is 66 tot 76 centimeter groot.


De smient, ook wel fluiteend genoemd, broedt in venen en moerassen in Noord-Europa. Mannetjes hebben een kastanjebruine kop en een roomgelig voorhoofd, en net als de vrouwtjes een opvallend witte buikvlek. De smient is ongeveer 46 centimeter groot. Smienten zijn de komende maanden grazend als ganzen te zien op weiden en akkers, of in grote groepen bij elkaar, rustend op meren en plassen.
De website van de Stichting Bomen Over Leven bevat een uitgebreidere beschrijving van de beide vogels.

Erick Vermeulen