Diemen (NL) – Ruimtesonde Deep Space 1 schoot zaterdag de beste foto’s van een komeet ooit gemaakt. Vanaf vandaag mag de hele wereld ze zien.


De afgeschreven ruimtesonde Deep Space 1 zond zaterdag 22 september meetgegevens naar de Aarde van komeet Borrelly. Onderzoekers vinden de metingen en foto’s “beter dan verwacht”. Deep Space 1 passeerde de tien kilometer lange komeet op 2200 kilometer afstand. Tijdens de passage deed de sonde metingen met vier verschillende instrumenten. De data kwamen 24,5 minuten later aan op Aarde en overtroffen alle verwachtingen.
Op 24 oktober 1998 vertrok de ruimtesonde voor twaalf missies. De onderzoekers gaven de door botsingen met ruimtegruis gehavende Deep Space 1 twee jaar geleden op. Het werk zat er op en de apparatuur was nauwelijks meer bruikbaar. Toen het ruimtevaartuig toevallig in de buurt van Borrelly kwam, zochten de onderzoekers weer contact met hun afgeschreven creatie. Zij programmeerden de sonde opnieuw en wachtten vol spanning af of alles nog goed werkte.

Foto van de komeet


Toen de data eenmaal binnen waren, bleek dat Deep Space 1 beter werkte dan gedacht. De metingen zijn de beste ooit genomen van een komeet. Naast de foto’s bracht NASA vandaag ook de eerste resultaten naar buiten. Borrelly’s harde kern blijkt veel complexer dan verwacht. Er zijn ruige delen maar ook een glad golvend oppervlak. Verder toonde de foto grote breuken in de komeet.
Uit de eerste analyse bleek ook dat de zonnewind (stroom van subatomaire deeltjes die van de buitenste laag van de Zon afkomt) symmetrisch om Borrelly stroomt. Ondanks deze symmetrie schiet maar aan één kant van de komeet een straal materie weg. Deze materiefontein vormt de stofwolk die wij vanaf de Aarde zien. De vorming van een komeetstaart is niet zo voor de hand liggend als verwacht.

Marijn Sandtke