Zijn tropische baaien wel of niet de kraamkamer van koraalvissen? Deze vraag leverde de afgelopen jaren heftige discussies op onder onderzoekers. Voor het eerst is er een overtuigend antwoord.

Nakomelingen van de barracuda en zestien andere koraalrifvissen groeien op in ondiepe baaien. Ivan Nagelkerken stelde dit vast in zijn promotieonderzoek, dat hij uitvoerde rond zijn geboorte-eiland Curaçao en in de rest van de Caraïben. Dit betekent dat bescherming en beheer van de baaien noodzakelijk is voor het voortbestaan van de rifvissen. De baaien staan nu onder grote druk van havens, hotels en industrie.

Nagelkerken vergeleek eilanden met baaien en eilanden zonder baaien. Zo bestudeerde hij Curaçao versus Klein Curaçao en Bonaire versus Klein Bonaire. Veel vissen van het koraalrif (blauwgestreepte grommers of vieroogkoraalvlinders) komen alleen voor rond de ‘baaiige’ eilanden. De koraalvis-peuters hebben ook een voedselvoorkeur voor begroeiing als zeegras en mangrovebossen. Waarschijnlijk vormt de combinatie van deze twee gewassen in een baai de beste leefomgeving voor de koraalrifvissen.

Frans de Waal (1948-2024): ‘Zo speciaal zijn wij mensen niet’
LEES OOK

Frans de Waal (1948-2024): ‘Zo speciaal zijn wij mensen niet’

Primatoloog Frans de Waal is op 14 maart 2024 overleden. In juni 2019 interviewde New Scientist De Waal. De les die hij meegaf: ‘zo speciaal zijn wi ...

Bron van leven

Koraalrifvissen paren in open zee. De babyvissen leven na hun geboorte een tijdje tussen het plankton. Met de zeestroming belanden de jongen vervolgens in de ondiepe baaien van de Antilliaanse eilanden. Hier groeien ze op. Als de vissen bijna volwassen zijn, zwemmen ze naar het rif. De riffen in de omgeving van de baaien zijn veel dichter bevolkt dan de verafgelegen riflocaties. Dit is ook een aanwijzing dat de baaien de ‘bron’ van het leven zijn.

Hopelijk gaat het Natuurbeheer van de Antillen actie ondernemen. Zonder bescherming van de baaien groeien er geen vissen meer op. Het gevolg is dat het ecosysteem van het rif verstoord wordt en het rif kapotgaat. Willen de riffen sportduikers blijven trekken, dan moeten de Caraïbers de baaien wel beschermen.