San Francisco (VS) – Onderzoekers hebben een nieuw receptoreiwit ontdekt dat gevoelig is voor temperaturen tussen de 8 en 28°C. Meteen wordt duidelijk hoe ons lichaam kou kan voelen.


Hoe kan ons lichaam de kou voelen van een frisse windvlaag, een koel stuk metaal of een ijspegel? Zelfs wetenschappers hadden er tot voor kort geen flauw benul van. Op de webstek van Nature prijken nu de onderzoeksresultaten van David Julius en zijn collega’s van de Universiteit van Californië in San Francisco (UCSF). Zij maken gewag van een eiwit in zenuwuiteinden dat wordt geactiveerd bij temperaturen tussen de 8 en 28°C. Met deze receptor kan je dus ‘middel-koude’ temperaturen voelen. Deze koudereceptor reageert ook op menthol, de chemische substantie die pepermunt zijn ‘koele’ smaak geeft.
De nieuwe receptor, CMR1 genoemd, is een ionenkanaal dat door het membraan van de zenuwcel heen steekt. Het kanaal regelt de stroming van ionen tussen de cel en de buitenwereld. Veranderingen in het uitwendige milieu kunnen het kanaal doen openen of sluiten, waardoor de ionenstroom verandert en de zenuwcel een elektrisch signaal produceert dat naar de hersenen wordt gestuurd.
De koudereceptor lijkt structureel en functioneel bijzonder sterk op eerder ontdekte warmtereceptoren. Misschien behoren de thermometers in ons lichaam wel allemaal tot dezelfde eiwitfamilie. De onderzoekers vermoeden overigens dat CMR1 niet het enige koudereceptoreiwit is, want CMR1 wordt nauwelijks geactiveerd bij temperaturen beneden de 8°C.

Peter Raeymaekers