Hilversum (NL) – Een achthonderd meter lange natuurbrug moet het Goois natuurreservaat en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar gaan verbinden.In het Goois Natuurreservaat is een start gemaakt met de bouw van de langste natuurbrug ter wereld. De Stichting Steun Goois Natuurreservaat hoopt hiermee het verdwijnen van diersoorten door versnippering van natuurgebieden tegen te gaan.
De natuurbrug Zanderij Crailo verbindt het Goois natuurreservaat met de Utrechtse heuvelrug. Over deze brug, een zogenaamd ecoduct, kunnen dieren zich veilig van het ene gebied naar het andere verplaatsen. Nu stuiten de dieren op de spoorlijn Amsterdam/ Amersfoort en een drukke provinciale weg. Ecoducten zijn ook al eerder bij andere natuurgebieden succesvol gebleken.
Het ecoduct is onderdeel van een groter plan om het Goois Natuurrreservaat uit te breiden. Op meerde plaatsen moeten ecoducten worden gebouwd om de leefomgeving van dieren te vergroten. Behalve dieren kunnen ook recreanten gebruik maken van deze brug.
Het project is opgezet door de provincie Noord-Holland in samenwerking met het ministerie van Landbouw en onder andere NS vastgoed. De achthonderd meter lange brug kost dertien miljoen euro en moet in 2006 klaar zijn.

Mariëtte Bliekendaal