Moskou (RU) – Met twee kleuren laserlicht willen Russische onderzoekers de relatie tussen koolstofdioxide in de atmosfeer en temperatuur meten.


Wetenschappers aan het Instituut voor Radiotechnieken en Elektronica van de Russische Academie van Wetenschappen hebben aangeboden om met lasers het broeikaseffect te bestuderen.

Vulkanische activiteit en uitstoot bij verbranding van fossiele brandstoffen vormen belangrijke bronnen voor koolstofdioxide in de atmosfeer. De toename daarvan kan middels een broeikaseffect de temperatuur op Aarde verhogen. Koolstofdioxide kan zeer goed de warmtestraling absorberen die het aardoppervlak uitzendt, en zo voorkomen dat de warmtestraling de ruimte bereikt. Tegelijkertijd laat de aardatmosfeer ongehinderd zonnestraling door.
Klopt de hypothese van het broeikaseffect en is er sprake van een onomkeerbaar atmosferisch proces dat de temperatuur op Aarde de komende eeuw doet stijgen? De Russische onderzoekers hopen met hun onderzoek een logisch verband tussen de concentratie koolstofoxiden en de atmosfeertemperatuur te kunnen leggen.
Voor een eerlijke vergelijking van meetgegevens willen ze beide parameters meten vanuit de ruimte. Vanaf een geostationaire satelliet, die continu boven dezelfde plek op Aarde hangt, willen ze twee laserbundels op de Aarde afvuren. Alleen de koolstofoxiden absorberen deze straling.

Geen roet in het eten
Een stralingsmeter brengen ze aan in een satelliet die op lage hoogte rondom de Aarde cirkelt. Deze detector meet het licht dat op diverse hoogten door de koolstofdioxide in de atmosfeer wordt verstrooid. Een vergelijking van de uitgezonden en waargenomen straling onthult de concentratie van koolstofoxiden op diverse hoogten in de atmosfeer. Tevens maakt de meting duidelijk hoe warm de atmosfeer daar is. Doordat de metingen uit de ruimte worden uitgevoerd, kunnen de lagere atmosferische lagen geen roet in het eten gooien.
“Het is onnodig om nieuwe satellieten te lanceren, omdat de benodigde instrumenten al aanwezig zijn in bestaande meteorologische satellieten”, verklaart G.M. Strelkov, een van de indieners van het voorstel. “Met het aftasten van de aardatmosfeer bij twee laserfrequenties zullen we de ontwikkeling van het broeikaseffect met ongekende nauwkeurigheid kunnen volgen”.

Erick Vermeulen