Onderzoek aan de celwand van bakkersgist biedt uitzicht op nieuwe bestrijdingsmethoden tegen schimmels.

Schimmels en gisten hebben, in tegenstelling tot menselijke cellen, een celwand. Wellicht kan het aanpakken van eiwitten die specifiek in zo’n celwand voorkomen, schimmelinfecties tegengaan. Onderzoek aan de celwand van bakkersgist levert kennis die schimmelziekten zoals Candida kan bestrijden. NWO-onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam ontdekten een eiwit dat specifiek in de navel van de moedergist voorkomt. De navel is het stuk waar de gistcel vastzat aan zijn moeder.

Onderzoekers van NWO-Aard- en Levenswetenschappen wilden weten hoe een gistcel zijn groei en celdeling coördineert, terwijl de cel tegelijk zijn beschermende celwand in stand houdt. De onderzoekers vermoedden dat celwandeiwitten daarbij belangrijk zijn. Ze onderzochten drie van de vijftig celwandeiwitten en ontdekten dat de drie elk een specifieke plaats in de wand innemen.

‘Neem parasieten mee bij het ontrafelen van een voedselweb’
LEES OOK

‘Neem parasieten mee bij het ontrafelen van een voedselweb’

Als we onderzoeken welke plaats een dier inneemt in een voedselweb, moeten we ook kijken welke parasieten het heeft, stelt Ana Born-Torrijos.

Een van de drie eiwitten kwam alleen voor in de oude cel, de tweede slechts in de nieuwe en de derde specifiek in de navel, de plek waar de gistcel ooit aan de moeder vastzat. Vooral het navel-eiwit blijkt een belangrijk oriëntatiepunt voor de cel te zijn. Bij alle drie de eiwitten was het aanmaakmoment erg belangrijk. Een verstoring hiervan verstoorde ook het inbouwpatroon. Bij het naveleiwit bleken onderdelen van het eiwit zelf ook van belang voor het inbouwen.

Dankzij fluorescerende labels licht het naveleiwit in de bakkersgistcellen op

De opgedane fundamentele kennis komt volgens de onderzoekers niet alleen van pas bij het bestrijden van schimmelziekten. De verzamelde ervaringen kunnen mogelijk ook van pas komen bij begrijpen en tegengaan van bijvoorbeeld kanker en ziekten bij embryo’s.