Denver, Cd. (VS) – De aanwezige mineralen op het oppervlak van Mars wijzen er volgens Amerikaanse geologen op dat er in de geschiedenis van de rode planeet op Mars geen stromend water was.


Het mineraal olivijn, een ijzermagnesiumsilicaat, komt in grote hoeveelheden voor op Mars. Volgens geologen van de United States Geological Survey wijst dat erop dat Mars vroeger weinig water bevatte. Olivijn erodeert snel onder invloed van water. Er is nog zoveel olivijn aan het marsoppervlak dat watererosie onwaarschijnlijk is. Mars is dus altijd een koude en droge planeet geweest.

De geologen maakten nieuwe oppervlaktekaarten van Mars. Die geven een zeer gedetailleerd beeld van de mineralen. De mineraalkaarten van Mars zijn gemaakt met gegevens verzameld door de Mars Global Surveyor met een instrument dat Thermal Emission Spectrometer is gedoopt. Dit instrument meet infrarood licht, ofwel het warmtespectrum, uitgezonden door het oppervlak. Uit de variatie in de aard van de warmte volgt welke mineralen er voorkomen. De Mars Global Surveyor draait inmiddels achttien maanden rondom de planeet, en verzamelt daarbij de meetgegevens. Driekwart van het marsoppervlak is nu bekeken.
Enkele miljoenen vierkante kilometers van het Marsoppervlak zijn bedekt met olivijn. Olivijn, een groen mineraal, komt voor in vulkanische gebieden. Er komen kraters van honderden kilometer doorsnede voor, waarvan de rand bestaat uit olivijn. Door de variatie in het ijzergehalte zijn er lichtgroene en donkergroene rotsen.
Drie procent van het in kaart gebrachte oppervlak bevat olivijn en drie procent hematiet, het mineraal dat Mars een rode kleur geeft. Wat de herkomst van hematiet is, weten de onderzoekers nog niet. Op Aarde komt hematiet veel voor in hete bronnen of meerbodems. Op Mars zijn dergelijke omstandigheden onwaarschijnlijk. Dan zouden er andere mineralen en bijvoorbeeld klei moeten voorkomen, die er niet zijn.
De geologen denken wel dat er onder het oppervlak van Mars water is. Dat moet dan bevroren zijn en het zal zelden, als dat al is gebeurd, als een warme vloeistof aan het oppervlak zijn geweest. Deze nieuwe inzichten maakt de kans op het vinden van leven op Mars beduidend kleiner. Deze conclusie staat in scherp contrast met de recente ideeën over een warme periode in de Marsgeschiedenis. Het maakt ook duidelijk dat er een andere verklaring moet zijn voor de grote kloven die het marsoppervlak doorsnijden.

Erick Vermeulen