Miljoenen Aziatische mannen die vandaag de dag leven, stammen af van elf historische leiders van dynastieën, waaronder de Mongoolse veroveraar Genghis Khan. Dat publiceren Britse wetenschappers in het European Journal of Human Genetics.

Genghis Khan is een van de elf 'oervaders' die in het onderzoek naar voren kwamen.  Bron: Wikimedia Commons
Genghis Khan is een van de elf ‘oervaders’ uit het onderzoek.
Bron: Wikimedia Commons

De onderzoekers namen het Y-chromosoom van meer dan 5000 Aziatische mannen onder de loep. De mannen behoren tot 127 verschillende bevolkingsgroepen. De wetenschappers ontdekten dat 11 soorten Y-chromosomen opvallend veel voorkwamen bij de proefpersonen. Ze concludeerden dat mannen met deze Y-chromosomen afkomstig zijn van elf historische leiders die 4000 tot 1300 jaar geleden leefden. Over heel Azië betekent dat dat miljoenen mannen afstammelingen zijn van dit elftal.

Serveer vleesvervangers niet af omdat ze ‘ultrabewerkt’ zijn
LEES OOK

Serveer vleesvervangers niet af omdat ze ‘ultrabewerkt’ zijn

Zorgen over in fabrieken gemaakt voedsel, en over vleesvervangers in het bijzonder, zijn misplaatst, zegt bioloog Jenny Chapman.

Nomaden

Twee van de afstammingslijnen waren al bekend: die van Genghis Khan en van de 16e eeuwse edelman Giocangga. Het onderzoek levert nu dus nog eens negen ‘oervaders’ op. De jonge afstammingslijnen zijn afkomstig van nomadenvolken. Door het reisgedrag van deze mannen zijn hun Y-chromosomen over een groot gebied verspreid.

Status

De elf ‘oervaders’ waren mannen met een hoge status, die met veel vrouwen het bed deelden. Hun vele zonen erfden niet alleen het Y-chromosoom hun vader, maar ook de status. Dat betekende dat ook zij veel nakomelingen hadden, waardoor het Y-chromosoom razendsnel verspreidde.

Lees ook: