De Amerikaanse overheid heeft een nieuwe toedieningsvorm voor groeihormoon goedgekeurd. Patiëntjes hebben daardoor jaarlijks vijftien- tot dertigmaal minder behandelingen nodig.
Door het groeihormoon somatropine in een ander jasje aan te bieden, zijn er veel minder injecties nodig. Nutropin Depot, zo heet het nieuwe product. Het bedrijf Genentech produceert al weer enige jaren het groeihormoon met recombinante technieken. Nu hebben ze het kunnen verwerken in biologisch afbreekbare microscopische korreltjes. Doordat het hormoon langzaam uit de korreltjes lekt, is pas na enkele weken een nieuwe dosis nodig. De onderzoeksleider was dr Mitchell Geffner, werkzaam aan het Mattel Children’s Hospital (inderdaad, gesponsord door de makers van Barbie) in Los Angeles. “Mijn nieuwe gediagnosticeerde patiënten hebben een prima groeivooruitzicht met slechts twaalf tot 24 in plaats van 365 doses per jaar.”

Het microkorrelsysteem is ontwikkeld door het bedrijf Alkermes. Geneesmiddel, oplosmiddel en polymeren (lactide en glycolide) worden gemengd, waarna het oplosmiddel verdampt en de korrels worden gedroogd en gezeefd. De afwezigheid van water en de lage temperatuur bij de productie komt vooral goed van pas bij de verwerking van kwetsbare eiwitten zoals het groeihormoon. De U.S. Food and Drug Administration (FDA) heeft, na een klinische test bij 91 patiënten, het middel toegelaten.

Alleen al in de VS zijn er 20.000 kinderen met groeihormoondeficiëntie. Bij deze aandoening is de aanmaak van het groeihormoon somatropine door de pijnappelklier verstoord. Dit heeft niet alleen ernstige gevolgen voor de lengtegroei, maar ook voor de aanmaak van spiereiwitten en de afbraak van vet. Het geringere aantal behandelingen zal voor nieuwe patiënten veel minder ongemak betekenen, al kunnen er bijwerkingen optreden zoals roodheid en pijn op de plaats van de injectie. Bij sommige patiënten met ernstige gezondheidsklachten mag het middel niet worden toegediend.

Een pijnlijk dossier
LEES OOK

Een pijnlijk dossier

Pijn is een heikel punt in de geneeskunde. In dit dossier: wat pijn is, de emotionele kant van pijn, en mogelijke therapieën.