Het was onduidelijk of de mosasaurus haar jongen op het strand of op open zee baarde. Dankzij twee fossielen van jonkies weten onderzoekers nu dat ze dat op open zee deden.

De vondst ondersteunt het idee dat de jongen op open zee geboren werden. Illustratie: Julius T. Csotonyi
De vondst ondersteunt het idee dat de jongen op open zee geboren werden. Illustratie: Julius T. Csotonyi

De mosasaurus is een reusachtig reptiel uit de tijd van de dinosauriërs. Hij werd ruim vijftien meter lang en was de schrik van de zeeën. De eerste fossiele overblijfselen werden aan de oever van de maas gevonden. Daarom wordt hij ook wel de maashagedis genoemd.

Iedereen kan overweg met een 'derde duim'
LEES OOK

Iedereen kan overweg met een 'derde duim'

Iedereen kan wennen aan een extra robotduim, van kinderen tot senioren. Dat stelden Britse onderzoekers vast bij een wetenschapsfestival.

Mosasaurussen zijn de best bestudeerde groep gewervelden uit de tijd van de dinosauriërs. ‘Maar hoe de geboorte en het leven van een babymosasaurus eruit ziet, is altijd ongrijpbaar geweest’, vertelt evolutionair bioloog Daniel Field.

Een theorie is dat ze hun eieren op het strand legden, waarna de jongen in kraamkamers nabij de kust opgroeiden. Een andere theorie is dat ze hun jongen levend op open zee baarden. Twee fossielen van jonge mosasaurussen bieden nieuwe inzichten.

Kleinste mosasaurus

Twee fossielen werden meer dan honderd jaar geleden uit een gesteente gehaald in het midden van de Verenigde Staten. Destijds dachten paleontologen dat de botten van zeevogels waren, en ze verdwenen in de archieven van een natuurhistorisch museum. Onlangs herkenden een paar oplettende wetenschappers van Yale University ze als de botten van jonge mosasaurussen.

De fossielen komen uit een gebied waar honderd miljoen jaar geleden zich een zee bevond. Een zee groot genoeg om Noord-Amerika in tweeën te verdelen. Anne Schulp, paleontoloog bij Naturalis, licht toe: ‘Jonge mosasaurussen zijn heel zeldzaam, dus het is leuk dat ze deze fossielen gevonden hebben. Maar vooral het open zeegebied waarin ze gevonden zijn is interessant.’

Het feit dat de fossielen uit de open zee komen, ondersteunt namelijk het idee dat de jongen op open zee gebaard werden. Ook zijn de fossielen van jonkies volgens Schulp opvallend afwezig in kustgebieden. ‘Het diepwateridee kwam al naar voren in andere papers. Deze vondst past mooi in dat straatje. Het is weer een mooi datapuntje’, aldus Schulp.

Lees ook: