Diemen (NL) – Op kerstavond zond de VPRO de achtste editie van de Nationale Wetenschapsquiz uit. De uitslagen zijn bekend, evenals de juiste antwoorden.


In de achtste editie van de Nationale Wetenschapsquiz blijken mannen na jaren weer beter te presteren dan vrouwen. Mannen scoorden gemiddeld 7,9 van de twintig vragen goed, terwijl vrouwen 7,4 juiste antwoorden aankruisten. Jongeren behaalden net als 45 tot 54 jarigen erg hoge scores: 8,3 resp. 8,7 vragen goed. Aan de Nationale Wetenschapsquiz en de junior-editie deden net als vorig jaar vierentwintigduizend lezers van kranten en tijdschriften mee. De quiz is een gezamenlijke productie van VPRO en NWO.

Slechts één deelnemer, een lezeres van het Brabant Dagblad, had alle vragen goed en wint daarmee een ontdekkingsreis voor twee personen naar Vishakhapatnam in India. In de scholencategorie kwam klas A5B Wiskunde van het Scala College in Alphen a/d Rijn als beste uit de bus.
In de krantenquiz scoorden mannen vooral hoger dan vrouwen bij de vraag hoe vlees het beste is aan te braden. 16,3% van hen had het goed tegenover 6,5% van de vrouwen. Dit was tevens de moeilijkste vraag van de quiz. Zeventig procent van de inzenders koos er foutief voor om vlees eerst hard aan te braden.
Waarom astrologie geen wetenschap is, was een andere moeilijke vraag. Negentien procent scoorde hier het juiste antwoord, terwijl 71% foutief antwoordde dat de uitspraken niet toetsbaar zijn.
Bij de uitslagen valt op dat lezers van Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine relatief hoog scoren, met drie van de 331 inzendingen waarin nul tot drie fouten zitten. Bij diverse vragen scoren Natuurwetenschap & Technieklezers beduidend hoger dan het gemiddelde, zoals de vraag of vissen plassen, het voordeel van smalle heupen bij de man en het mengen van witte en rode wijn. Teleurstellend zijn de scores bij de vragen over het rommelende geluid als je vingers in de oren stopt en het drijven van de wolken.
Op de website van de VPRO staan de antwoorden op de vragen van de wetenschapsquiz 2001 vermeld.

Erick Vermeulen