Op Tweede Kerstavond zond de VPRO de zesde editie van de Nationale Wetenschapsquiz uit. Een team van vier medewerkers van milieuorganisaties nam het op tegen een team van hoogleraren. Uiteindelijk bleek prof dr Salomon Kroonenberg, columnist van Natuurwetenschap & Techniek, de winaar.


In het decembernummer van Natuurwetenschap & Techniek konden onze lezers de vragen van de zesde editie van De Nationale Wetenschapsquiz vinden. Uiterlijk 13 december moesten de antwoorden zijn aangekomen bij de jury. Klik HIER voor de juiste antwoorden met kort commentaar.

Nader informatie en een uitgebreide van de antwoorden kunt u vinden op de website van NWO en de website van de VPRO. Beide versies zijn ook op te vragen bij NWO, afdeling V&C, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag.