Vijftienduizend mensen stuurden in december een oplossing op van de zevende editie van de Nationale Wetenschapsquiz van VPRO en NWO. Aan de Nationale Wetenschapsquiz Junior deden negenduizend jongeren en scholen mee. De totale respons van 24.000 vormt een nieuw record, zodat de organisatie besloot extra troostprijzen uit te reiken.


Winnaars krantenquiz
Notaris prof mr A.A.J. van Velten trok de eerste prijs van de Nationale Wetenschapsquiz 2000 (een ontdekkingsreis naar Tibet) uit tien deelnemers met slechts één fout. De winnaar bleek Reine Hak uit Twello en lezer van Algemeen Dagblad. De tweede prijs (een ontdekkingsreis naar Tata bij Boedapest) is voor NRC-lezer P. Wolbert uit Groesbeek, terwijl de derde prijs (een ontdekkingsreis naar het Gelderse Teuge) gaat naar Ruud Dirksen uit Amsterdam en lezer van Het Parool. Zeventig deelnemers die minder dan drie fouten maakten, ontvangen een troostprijs.
De beste schoolklas is klas A6B (wiskunde B1) van het Scala College in Alphen aan de Rijn. Zij namen deel via NRC Handelsblad, hadden twee foutieve antwoorden, en mogen eveneens naar Teuge.

Winnaars TV-quiz
In de televisie-uitzending van de Nationale Wetenschapsquiz moesten de hoogleraren het afleggen tegen de topsporters. In de individuele score presteerden drie kandidaten even goed. Roeier Jochem Verberne, tijdens de Olympische Spelen in Sydney nog goed voor zilver, behaalde nu gedeeld goud, samen met panelgenoot Henk Kraaijenhof en de hoogleraar atoomfysica Alfons van Blaaderen.

De moeilijkste vraag bleek vraag 2 over de brandende kaars op zesduizend meter hoogte. Vrouwen beantwoordden deze vraag beter dan mannen. De gemakkelijkste vraag, en tevens thuis eenvoudig te toetsen, was vraag 20 over de op elkaar liggende stuiterende ballen. Viervijfde had deze vraag correct.

Van de 166 Natuurwetenschap & Technieklezers die een oplossing instuurde, hadden er vier een tot drie vragen goed. Helaas belandde het nummer iets later op de deurmat dan gepland, waardoor met name de Vlaamse lezers niet tijdig konden inzenden. Bij een vergelijking van de scores van inzenders van diverse kranten en tijdschriften, scoorden Natuurwetenschap & Technieklezers elf procent boven het gemiddelde. De gemakkelijkste vragen voor Natuurwetenschap & Technieklezers betroffen de vragen over champagne, ballon, pijnstillers en de basketbal. Het moeilijkst bleken voor onze lezers de vragen over de lichtvlek en conservering, en met name de vraag over de biljartbal.
Op de website van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, staan de antwoorden met een toelichting vermeld.

Erick Vermeulen