Nieuwersluis (NL) – De Universiteit van Oslo heeft de Nederlandse ecoloog Ellen van Donk van het NIOO-KNAW benoemd tot bijzonder hoogleraar aquatische ecologie.


De ecologe Ellen van Donk, al hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, zal zich als hoogleraar in Oslo bezighouden met onderwijs en onderzoek voor de afdeling zoetwaterbiologie. Haar speciale aandacht gaat uit naar het poolgebied. De aanstelling geldt voor vijf jaar, met eventuele verlenging. Van Donk is sinds 1998 Werkgroepleider Voedselweb Onderzoek bij het Centrum voor Limnologie van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO-KNAW ) in Nieuwersluis. Ze verricht onderzoek aan de voedselketens onderwater en de invloed van milieufactoren daarop.
“We willen graag gezamenlijke onderzoeksprojecten opstarten, vooral in het polaire gebied,” zegt Van Donk. Spitsbergen is één van de beoogde locaties. Het NIOO-KNAW voert daar ook al onderzoek uit, met name aan effecten van ultraviolet licht op het waterleven. In de toekomst zullen de onderzoekers ook kijken naar de effecten van de opwarming van de Aarde op de zoetwaterecosystemen.
Sinds kort huist op Spitsbergen ook een heuse universiteit voor poolonderwijs en -onderzoek. Deze faciliteit op Spitsbergen is gezamenlijk opgezet door de universiteiten in Trondheim, Bergen en Oslo. Van Donk hoopt ook Noorse studenten te interesseren om onderzoek in Nederland te gaan doen. Een belangrijk doel is het versterken van het contact tussen het NIOO-KNAW en de Universiteit van Oslo.

Bericht NIOO