WAGENINGEN (NL) – Anders dan in Australië en India verhoogt het afbranden van begrazingsgronden in Oost-Afrika de vruchtbaarheid van de grond niet.


Herdersvolkeren in Oost-Afrika branden de savannen waar hun vee loopt regelmatig af. Volgens Claudius van de Vijver van de vakgroep Natuurbeheer in Wageningen, houdt dit de savannen open, maar verhoogt het de vruchtbaarheid van de grond niet. Bovendien droogt door het afbranden van de bodembedekking de grond eerder uit.
In India en Australië zit een groot gedeelte van de voedingsstoffen in de begroeiing. Brandt deze af, dan komen de voedingsstoffen via de as weer in de bodem. Dit maakt de grond vruchtbaarder. Omdat ook in Afrika de begroeiing na een brand voedzamer is, is altijd gedacht dat ook door de as kwam. “Onterecht”, vertelt van de Vijver. “Het verschil is de vruchtbaarheid van de bodem in Oost-Afrika. Het merendeel van de voedingsstoffen zit in de bodem, niet in de begroeiing. Een asregen voegt nauwelijks mineralen toe. De verhoogde voedzaamheid komt doordat jonge begroeiing in verhouding meer blad heeft. Bovendien zijn de voedingsstoffen over minder planten verdeeld.”

AV