We ontvingen diverse enthousiaste reacties op onze aanzet voor een lengtegroeionderzoek. Helaas nopen recente ontwikkelingen, waaronder het niet honoreren van een subsidieverzoek bij Stichting Weten, ons om af te zien van dit grote experiment. We danken alle geïnteresseerden voor hun belangstelling, en hopen binnen niet al te lange tijd alsnog een grootschalig onderzoek (over dit of een ander onderwerp) op te kunnen zetten. We houden u op de hoogte.