Drs ir Bennie Mols, redacteur van Natuurwetenschap & Techniek, is de tweeduizendste promovendus bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie.


Bennie Mols, die sinds 23 maart dr, ir en drs voor zijn naam mag zetten, was al natuurkundig ingenieur en doctorandus in de wijsbegeerte. Nu is hij ook doctor in de technische natuurkunde, dankzij zijn promotie op onderzoek naar het gedrag van vloeistofdruppels in turbulente gasstromingen. Hij studeerde technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen september 1994 en oktober 1998 was hij werkzaam als onderzoeker in opleiding (oio) in de groep van prof dr René Oliemans van de Technische Universiteit Delft. Sinds enkele maanden versterkt hij het team van Natuurwetenschap & Techniek.

RL