Pittsburgh, Pennsylvania (VS) – Wetenschappers hebben het fossiel gevonden van een van de eerste zoogdieren uit de groep waartoe ook de mens behoort.


Onlangs groeven Amerikaanse paleontologen in China de resten op van een zoogdiertje dat 125 miljoen jaar geleden leefde, ten tijde van de dinosauriërs, zo melden zij in Nature. Het beestje luistert naar de naam Eomaia scansoria en is het vroegst bekende lid van de Eutheria – de groep zoogdieren die ook de mens omvat.
Het primitieve zoogdiertje had de grootte van een muis en zijn lange vingers wijzen erop dat het aangepast was aan het klimmen in bomen. In tegenstelling tot de huidige leden van de groep Eutheria had het beestje waarschijnlijk geen placenta. De heupen zijn te smal om grote jongen te baren en wellicht plantte het zich voort zoals buideldieren dat doen. De jongen worden daarbij in een vroege ontwikkelingsfase al geboren, waarna ze zich aan hun moeder vastklampen voor voedsel en beschutting.
“In de periode dat Eomaia scansoria leefde, vormden de zoogdieren al een zeer gevarieerde groep”, zegt paleontoloog Jerry Hooker van het Natural History Museum in Londen. “We moeten dus verder zoeken naar nog eerdere leden van de groep Eutheria om de evolutie van de vroege zoogdieren echt te begrijpen.”

Mirjam Leunissen