Een Brits adviescomité uit ernstige twijfels over de haalbaarheid van orgaantransplantaties van dier naar mens. Het comité twijfelt zelfs of dierorganen wel zullen functioneren in een menselijk lichaam.
Talrijke bedrijven onderzoeken tegenwoordig of xenotransplantatie – het transplanteren van dierlijke organen naar de mens – een oplossing kan bieden voor het nijpende tekort aan donororganen. Een expertcomité van de Britse Xenotransplantation Regulatory Authority (XRA) namen de onderzoeksresultaten onder de loep. Deze overheidsinstelling reguleert het onderzoek op gebied van xenotransplantatie in Groot-Brittanië.

Afstotingsproblemen

Het idee om dierorganen te gebruiken voor transplantatie kreeg in 1996 een enorme oppepper toen wetenschappers transgene varkens creëerden waarvan de organen minder afstotingsreacties opriepen bij het immuunsysteem van de mens. De XRA stelt echter in haar rapport, dat op 5 februari werd vrijgegeven, dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven. De mogelijkheid om organen van genetisch gemodificeerde dieren te gebruiken geeft weliswaar hoop, maar het onderzoek is nog in een te vroeg stadium om te stellen dat alle afstotingsproblemen verholpen zijn.

Nog meer zorgen maakt het comité zich over het functioneren van dierorganen in een mensenlichaam. De onderzoekers die xenotransplantatie promoten, beweren dat varkensorganen in apen minder goed functioneren door de sterke immuniteitsverlagende medicijnen die de dieren krijgen toegediend. Het XRA-expertcomité gelooft dit niet en twijfelt over de fysiologische werking van getransplanteerde organen. Het is namelijk niet duidelijk of een complex dierenorgaan zoals een nier, een lever of een hart voldoende reageert op de hormonale boodschappen en zenuwprikkels van de mens.

Op eigen houtje fitnessen oorzaak van veel blessures
LEES OOK

Op eigen houtje fitnessen oorzaak van veel blessures

Een op de vijf Nederlanders doet aan fitness. Dat leidt tot een miljoen blessures per jaar. Bewegingswetenschapper Lisa Noteboom onderzocht hoe die ku ...

Ten slotte uiten de comitéleden hun bezorgdheid over de risico’s van overdraagbare aandoeningen. Ze wijzen erop dat een infectieus organisme, zoals een retrovirus, van dier op mens kan worden overgedragen en zich dan kan verspreiden onder de bevolking. Er vindt te weinig onderzoek plaats om het risico hiervan in te schatten en te verkleinen, aldus het rapport.

Stamcellen

De XRA ziet meer heil in de ontwikkeling van cellulaire xenotransplantaties voor ziekten als Parkinson, Huntington, beroerte, epilepsie en diabetes. De commissie was sterk onder de indruk van het onderzoek dat wetenschappers van onder meer Genzyme en Reneuron verrichten. Deze bedrijven willen onder meer stamcellen van muizen gebruiken om afgestorven cellen in het menselijk lichaam te vervangen. Bij deze cellulaire transplantaties lijkt men de afstotingsproblemen beter onder controle te hebben en geeft de fysiologische regulering minder problemen dan bij transplantatie van volledige organen, zo besluit het XRA-rapport.