DNA-analyse van een 24.000 jaar oud menselijk skelet uit Siberië werpt nieuw licht op de tot nu toe raadselachtige aanwezigheid van Europese genen in oorspronkelijke Amerikanen.

De eerste kolonisators van Amerika stamden af van zowel Oost-Aziatische volkeren als van Europese volkeren die migreerden naar Siberië. Dat is de conclusie van een internationaal team van onderzoekers onder leiding van evolutiebioloog Eske Willerslev. Het onderzoeksteam presenteert de resultaten deze week in Nature.

De onderzoekers kwamen tot hun conclusie na DNA-analyse van een 24.000 jaar oud skelet dat werd gevonden in Siberië. Alle chromosomen van dat skelet vertoonden overeenkomsten met die van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Het Y-chromosoom kwam overeen met dat van moderne West-Europeanen. De onderzoekers vonden geen aanwijzingen voor verwantschap met Aziatische volkeren. Analyse van een ander Siberisch skelet, van 17.000 jaar geleden, leverde dezelfde resultaten op.

‘De mooiste dingen ontdek je door er niet specifiek naar te zoeken’
LEES OOK

‘De mooiste dingen ontdek je door er niet specifiek naar te zoeken’

Medisch bioloog Yvette van Kooyk wil het immuunsysteem leren kankercellen aan te vallen door hun suikerjas-vermomming weg te knippen.

Raadsel

De vondsten van Europees DNA in prehistorische Siberische skeletten helderen een wetenschappelijk raadsel op. Algemeen wordt aangenomen dat Amerika omstreeks 15.000 jaar geleden werd gekoloniseerd vanuit Noordoost-Azië via een landbrug waar nu de Beringstraat ligt. In het genetisch materiaal van hedendaagse oorspronkelijke Amerikanen bevinden zich echter stukken DNA die karakteristiek zijn voor moderne Europeanen. Tot nu toe was de meest gangbare verklaring hiervoor dat die genen pas na 1492 in de genenpoel van Indianen terecht zijn gekomen. Door een aantal wetenschappers, met name door archeoloog Dennis Stanford van het Smithsonian Institution, is een alternatieve hypothese opgeworpen dat de kolonisatie van Amerika niet alleen via de Beringstraat maar ook via een Atlantische landbrug is verlopen.

De huidige vondsten verschaffen een derde mogelijke verklaring voor de aanwezigheid van Europees DNA in het genetisch materiaal van oorspronkelijke Amerikanen. Volgens Willerslev en zijn collega’s is een deel van de voorouders van de huidige Europeanen gemigreerd in de richting van de Grote Oceaan. Vóór of tijdens de oversteek naar Amerika vond vermenging plaats met Oost-Aziatische mensen die eveneens in noordoostelijke richting wegtrokken.