Diemen (NL) – De Stichting Schreuders beloont afstudeerprojecten met een creatief 'ondergronds' karakter.


Voor het eerst zal de Stichting A.M. Schreuders op 12 december 2002 zijn tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor studenten uitreiken. De stichting wil getalenteerde jongeren met vernieuwende en originele ideeën stimuleren.

Je kunt je inschrijven als je tussen 1 augustus 2000 en 1 augustus 2002 met succes een afstudeerproject op het gebied van ondergronds bouwen hebt afgerond aan een Nederlandse HBO-instelling of universiteit. Dat hoeft niet per se een studie in bouwkunde of civiele techniek te zijn. Studenten uit andere disciplines kunnen ook meedoen, zolang er maar raakvlakken zijn met ondergronds bouwen. De inschrijving is inmiddels geopend en sluit op 1 augustus 2002. De winnaar krijgt een geldbedrag van vijfduizend euro en een oorkonde. Voor inschrijvingen of meer informatie surf naar www.cob.nl/schreudersstudieprijs.

Frédérique Melman