Pterosauriërs zijn sinds kort te vinden met Google Earth. De database, die laat zien waar fossielen van pterosauriërs zijn gevonden, moet onderzoekers helpen de evolutie van de beesten te doorgronden.

Quetzalcoatlus northropi, een soort pterosauriërs, waren zo groot dat ze kleine dino’s konden verorberen.  Bron: Wikipedia/Mark Witton & Darren Naish
Quetzalcoatlus northropi, een soort pterosauriërs, waren zo groot dat ze kleine dino’s konden verorberen.
Bron: Wikipedia/Mark Witton & Darren Naish

De database, PteroTerra genaamd, bevat 1300 fossielen van pterosauriërs. Deze vliegende reptielen leefden van 228 miljoen jaar tot 66 miljoen jaar geleden. Er waren veel verschillende pterosauriërsoorten: van kleine, vogelachtige exemplaren tot gigantische monsters die zo groot waren als giraffes. Alle bekende soorten zijn in PteroTerra terug te vinden.

Eerste stap
PteroTerra is niet de eerste database met fossielen, maar het is wel de enige die zich richt op een enkele orde van dieren. De bedenkers, waaronder de Amerikaanse paleontoloog Matthew McLain, spitten de literatuur door en bezochten musea om de verschillende fossielen in kaart te brengen. McLain wijst LiveScience erop dat nog niet alle pterosauriërfossielen in PteroTerra staan. Er zijn in totaal tienduizenden, dus McLain hoopt dat andere wetenschappers zullen helpen om de database aan te vullen.

Ons bizarre brein: dossier
LEES OOK

Ons bizarre brein: dossier

In dit dossier storten we ons op tien kwesties die licht schijnen op de werking van ons meest mysterieuze orgaan: het brein.

De PteroTerra-database laat zien waar fossielen van pterosauriërs zijn gevonden. Bron: Matthew McLain/PteroTerra
De PteroTerra-database laat zien waar fossielen van pterosauriërs zijn gevonden.
Bron: Matthew McLain/PteroTerra

Door het fossielenbestand te bekijken met Google Earth, hopen de onderzoekers trends te ontdekken die eerder onopgemerkt gingen. Zo kunnen wetenschappers de diversiteit en de leefgebieden van verschillende pterosauriërs bekijken.

Voetafdruk
In de toekomst wil McLain een vergelijkbare database maken voor plesiosauria en voetafdrukken van dinosauriërs.

Lees ook: