De Amerikaanse raad voor bioveiligheid heeft het tijdschrift Science geadviseerd het omstreden onderzoek naar het vogelgriepvirus wel te publiceren. De gebruikelijke methodologische details moeten volgens het advies echter achterwege blijven. De Rotterdamse virologen die het onderzoek hebben uitgevoerd gaan schoorvoetend akkoord met de censuur.

Op verzoek van de Amerikaanse overheidsinstelling voor volksgezondheid, de NIH, onderzocht hoogleraar Ron Fouchier, van het Erasmus MC, het H5N1 vogelgriepvirus. Dat dodelijke virus kan mensen weliswaar infecteren, maar het verspreidt zich vooralsnog alleen via vogels. De viroloog ontdekte dat een beperkt aantal genetische mutaties voldoende was om het virus overdraagbaar te maken onder fretten – en daarmee waarschijnlijk ook onder mensen. ‘Dit is waarschijnlijk een van de meest gevaarlijke virussen die je kunt maken’, verklaarde Fouchier op de website van Science.

Het virus wordt bewaard in de kelders van de medische faculteit van het Erasmus MC. Het ligt achter slot en grendel en slechts een handvol wetenschappers kunnen erbij, maar het wordt niet bewaakt.

Hoe is pesten op school te stoppen? ‘Pesters als groep aanspreken helpt niet’
LEES OOK

Hoe is pesten op school te stoppen? ‘Pesters als groep aanspreken helpt niet’

Op school wordt je fiets omgegooid, je boterhammen worden afgepakt, je gymkleren onder de kraan gehouden. Als dat herhaaldeli ...

Transparantie
Fouchier benadrukt dat de bevindingen van zijn onderzoek kunnen helpen een vogelgrieppandemie te voorkomen, doordat men preventief vaccins en medicatie kan ontwikkelen. Nadat de groep het onderzoeksartikel ter publicatie aanbood bij het tijdschrift Science, groeide echter de angst dat terroristen de overdraagbare variant als biologisch wapen zouden gebruiken. Wereldwijd ontstond discussie of het transparantieprincipe van de wetenschap op weegt tegen die angst.


Bron: eneas

Het tijdschrift Science, de Amerikaanse overheid en de raad voor bioveiligheid werken samen aan een strategie om de gevoelige details van het onderzoek alsnog beschikbaar te stellen aan vakgenoten. Op die manier moeten mensen die vaccins ontwikkelen, of verder willen met het virusonderzoek toch toegang krijgen tot belangrijke gegevens. Ook toptijdschrift Nature, dat een soortgelijk artikel van Japanse virologen heeft ontvangen, werkt mee aan een oplossing, die er binnen enkele weken moet zijn.