Het leren lezen van Arabisch is veel moeilijker dan het leren lezen van Hebreeuws of Engels. Dat komt omdat de rechter hersenhelft daarbij niet helpt, luidt na tien jaar onderzoek de conclusie van prof dr Zohar Eviatar dr Raphiq Ibrahim.

De psychologen van de universiteit van Haïfa bestudeerden het leren lezen. Ze vergeleken de leessnelheid en precisie bij zowel kinderen als volwassenen met als moedertaal Arabisch, Hebreews en Engels. Ze ontdekten dat de grafische ingewikkeldheid van Arabische teksten bij het lezen een belemmering is voor de inzet van de rechterhersenhelft. Arabische kinderen gebruiken die hersenhelft wel als ze Hebreeuwse en Engelse teksten leren lezen, zo beschrijven ze in het vakblad Neuropsychology.

Volgens de onderzoekers ontstaat het probleem doordat enkele sterk op elkaar lijkende symbolen in het Arabisch verschillende letters en klanken voorstellen. Anderzijds zijn er klanken die in het Arabische schrift met verscheidene symbolen kunnen worden weergegeven. Bij het Hebreeuws, net als het Arabisch een Semitische taal, treedt dat probleem niet op.

Dossier: het raadsel mens
LEES OOK

Dossier: het raadsel mens

Ons lichaam bevat flink wat raadsels. We onderzoeken daar de verbazingwekkendste van en bespreken de bijzondere inzichten waar ze toe leiden.

Het advies van de psychologen is alles behalve verrassend: gezien de hoge belasting van de waarneming bij het leren lezen van het Arabische schrift, vergt dat in het onderwijs een systematische benadering door goed getrainde professionele onderwijzers, met name voor kinderen met leermoeilijkheden.