Leuven (B) – Drie kippen recyclen het afval van het Leuvense internationale studentenhuis 'Junior House' tot verse eitjes. Hun officiële aanstelling tot afvalverwerker heeft de Canadese tv al gehaald.


Boquette, Bob en Soetkin zijn de sterren van het Leuvense Junior Chicken Project. De drie gevederde dames verwerken het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van de studenten van het internationale studentenhuis 'Junior House' tot kippenmest en kakelverse eieren.
In 1999 voerde het Duurzaamheid En Participatie Ondersteuningscentrum (DEPO) een afvalonderzoek uit in studentenwoningen. Daaruit bleek dat ondanks de selectieve inzameling van composteerbaar afval toch nog een vierde van dat afval bij het gewone huisvuil terechtkomt. Bovendien zorgde het groenafval in een aantal woningen ook voor geurhinder en hygiëneproblemen.
Geïnspireerd door de Milieudienst van de Stad Leuven wilde DEPO binnen de studentenhuizen nagaan of afvalverwerking door kippen geen betere resultaten zou geven. Volgens Koen Neyens van het DEPO zijn kippen een ideale groenafvalverwerker. Dagelijks consumeert een kip 150 gram voedselresten. Een evenwichtige combinatie van organisch afval en legvoeder resulteert in eieren van uitmuntende kwaliteit.

Wegwerpcultuur
Bij het Junior House scharrelen de kippen in de tuin in een kippenren van ruim zestig vierkante meter. Dit gebouw met studentenkamers wordt voor de helft bewoond door Amerikanen die een 'Junior Program in European Culture & Society' volgen aan de faculteit letteren. De andere helft van de bewoners bestaat uit Vlaamse studenten en Europese studenten uit het Erasmus-uitwisselingsprogramma.

Uit een eerste evaluatie blijkt dat de kippen niet alleen de goede sfeer tussen het internationale studentengezelschap bevorderen, maar dat ook de afvalselectie vlotter verloopt. Vooral de Amerikaanse studenten zijn anders tegen hun eigen eetgewoonten en wegwerpcultuur gaan kijken. Ze zien nu dat etensresten niet zomaar de vuilnisemmer in hoeven. Mogelijk krijgen volgend studiejaar meerdere studentenhuizen hun eigen mobiele afvalverwerkingsteam op twee poten.

Peter Raeymaekers