Kieskeurige insecten zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van verschillen tussen schimmelrassen.

Tijdens zijn promotie-onderzoek bestudeerde Pim van Putten een schimmel die leeft op koekoeksbloemen: Microbotryum violaceum. Hij ontdekte dat deze ziekteverwekker zich sterk aanpast aan de plantensoort waarop hij leeft. De individuen op de avondkoekoeksbloem verschillen zoveel van hun soortgenoten op de dagkoekoeksbloem dat deze groepen zich veelal gescheiden voortplanten. Er zijn twee verschillende ‘gastheerrassen’ ontstaan, die zich uiteindelijk kunnen ontwikkelen tot aparte soorten. In gebieden waar beide plantensoorten door elkaar voorkomen zijn de verschillen tussen de twee groepen schimmels overigens kleiner dan in gebieden waar de planten geografisch van elkaar gescheiden zijn.

De bestuivers van de koekoeksbloem, zoals hommels, zweefvliegen en nachtvlinders, zijn de hoofdverantwoordelijken voor de scheiding tussen de schimmelrassen. Deze insecten zijn erg kieskeurig in het bezoeken van de twee plantensoorten, zelfs als deze volledig door elkaar staan. Daarnaast zijn er duidelijke verschillen in het tijdstip waarop de plantensoorten bloeien.

‘Invasieve exoten bestrijden  doet meer kwaad dan goed’
LEES OOK

‘Invasieve exoten bestrijden doet meer kwaad dan goed’

Het is doorgaans geen goed idee om invasieve exoten te bestrijden, stelt Menno Schilthuizen. Daarmee vertraag je het natuurlijke proces.

Mirjam Leunissen