UTRECHT (NL) – Vanaf 1 februari is prof dr Ronald Plasterk de nieuwe directeur van het Hubrecht Laboratorium, het Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie. Onlangs werd de moleculair bioloog beloond met een SPINOZA-premie van NWO.


De Amsterdamse hoogleraar moleculaire genetica maakt een overstap naar de ontwikkelingsbiologie. Als sectiehoofd Moleculaire Biologie van het Nederlands Kanker Instituut onderzocht hij jarenlang het genoom van het aaltje Caenorhabditis elegans. Het organisme staat model voor genregulatie in meercelligen en is dus van belang voor de gehele ontwikkelingsbiologie. Nu verhuist de laureaat met zijn zeventien personen tellende onderzoeksgroep naar het Hubrecht Laboratorium.
Plasterk vindt de koersverandering een logisch gevolg van de huidige ontwikkelingen. Als binnenkort het menselijk genoom ontrafeld is, dan moeten genoomonderzoekers volgens hem toch terug naar de ontwikkelingsbiologie. Met de door het genoomonderzoek verworven kennis kunnen ze zich dan richten op de aloude vraag hoe een organisme zich ontwikkelt.

In het oktobernummer van Natuurwetenschap & Techniek licht Plasterk het subtiele spel tussen gen en organisme toe. Het is allemaal een kwestie van perspectiefverschuiving. Een organisme bezit niet alleen genen, maar is ook het vehikel waardoor genen zich voortplanten. De ontwikkeling van een organisme kan dus ook vanuit genperspectief bestudeerd worden.
NWO beloonde onlangs de wetenschappelijke inspanningen van de onderzoeker met de SPINOZA-premie, een geldbedrag van drie miljoen gulden dat aan verder onderzoek besteed mag worden. Aangezien alle 19.000 genen van het aaltje in kaart zijn gebracht, kan Plasterk het geld aan nieuwe richtingen van onderzoek besteden, zoals bijvoorbeeld functioneel genoomonderzoek bij zebravis en muis.

Gijs van Hengstum