Lelystad (NL) – Stof is een belangrijk probleem in stalsystemen voor varkens. Aanleiding voor een 'stoffig' onderzoek.


Het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad) en het IMAG in Wageningen vergeleken scharrel- en gangbare varkensstallen. Onderzoekers bekeken verschillen in stofconcentraties, -samenstelling en -bronnen in deze stalsystemen.
Opvallend was dat in een stal met veel strogebruik en met uitloop van varkens (scharrelstal) de stofconcentratie in het begin van de mestperiode lager was dan in de stallen zonder of met slechts gering strogebruik (gangbare stallen). Halverwege en vooral aan het eind van de mestperiode was de hoeveelheid stof in de scharrelstallen echter ongeveer tweeënhalf keer hoger.
De toename van de hoeveelheid stof in scharrelstallen was met name aan de afbraak van stro te wijten, het zogenaamde 'verstoffen' van stro. Gemeten endoxineconcentraties (schadelijke afbraakproducten van bacteriën) lagen in de scharrelafdelingen beduidend hoger dan in gangbare stallen. Ammoniakgehalten waren in de gangbare stalsystemen echter veel hoger dan in de scharrelstallen, waar de mest voornamelijk buiten wordt geproduceerd.
Houtkrullen en vlasstro bleken overigens duidelijk minder stof te veroorzaken dan stro van diverse graansoorten.
De onderzoekers hopen na verder onderzoek, mede naar de effecten van stof op de afweerfunctie van longcellen van varkens, tot een gericht stofmanagement in varkensstallen te kunnen komen.

Hanneke Nijland

In het aprilnummer van Natuurwetenschap & Techniek staan we uitgebreid stil bij dierenwelzijn, en daarnaast is er een
dierenwelzijnsymposium.