GENT (B) – Is ioniserende straling in de ruimte schadelijk voor lichaamscellen? De Universiteit van Gent onderzoekt dat in een ESA-ruimtevaartprogramma.


In de ruimte is ioniserende straling aanwezig, die onder andere afhangt van de activiteit van de Zon. Het is de vraag hoe schadelijk deze straling is voor de bemanning van ruimtevluchten. Het laboratorium voor Biochemie en Moleculaire Cytologie van de Universiteit Gent zal samen met het Laboratorium voor Stralings- en Milieufysica meewerken aan het ESA ruimtevaartprogramma om een antwoord op deze vraag te vinden.

In september 2000 vliegen beenmergcellen van muizen mee in een biobox met een ruimteveer van ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. De biobox regelt de temperatuur en de gassamenstelling. De muizencellen groeien op een stralingsgevoelige kunststof. Elke inslag van stralingsdeeltjes laat daarop zijn sporen na, zodat een verband kan worden gelegd tussen de invallende straling en de schade die de cellen oplopen. De richting en de energie van elke inslag is af te leiden uit de vorm van het spoor in de kunststof.

Naast 24 speciaal ontwikkelde celkweek-compartimenten bevat de biobox ook een kleine centrifuge die de zwaartekracht op Aarde nabootst. Op die manier groeien sommige cellen gewichtsloos terwijl andere gelijktijdig in een omgeving met aardse zwaartekracht groeien. De effecten van zwaartekracht op de groei en ontwikkeling van cellen komen zo ook aan het licht.

Sommige vormen van straling zijn op aarde helemaal afwezig en zijn moeilijk te genereren, vandaar dat de experimenten in de ruimte moeten plaatsvinden.

RL