In de toekomst winnen we elektriciteit uit vochtige lucht. Mogelijk kunnen we door wegvangen van elektrische ladingen zelfs onweer voorkomen.

Bij een stevige onweersbui is duidelijk dat de lucht vol elektriciteit zit. Minuscule druppeltjes water zijn niet neutraal, weet de Braziliaanse hoogleraar Fernando Galembeck, maar elektrisch geladen. Dat bleek in het verleden al, als er statische elektriciteit ontstond bij het ontsnappen van hete stoom uit kookvaten. Zijn onderzoek moet de weg banen naar het omzetten van elektrische ladingen in vochtige lucht naar energie, in zijn ogen de alternatieve energie van de toekomst.

Experimenteel heeft de hoogleraar met zijn chemische onderzoeksgroep in Campina aangetoond dat in vochtige lucht elektrische ladingen ontstaan. Ze gebruikten daarvoor fijne deeltjes silica en aluminiumfosfaat. Het silica raakte negatief geladen in vochtige lucht, terwijl het aluminiumfosfaat een positieve lading kreeg.

We zijn niet verslaafd aan  onze telefoons en hebben  geen ‘digitale detox’ nodig
LEES OOK

We zijn niet verslaafd aan onze telefoons en hebben geen ‘digitale detox’ nodig

Onszelf beschrijven als verslaafd aan onze telefoon werkt contraproductief, betoogt psycholoog Pete Etchells.

Hygroelektriciteit, zo noemt Galembeck de atmosferische ladingsscheiding. De geladen waterdeeltjes kunnen hun lading gemakkelijk overdragen op andere materialen. Zoals zonnecellen nu zonlicht opvangen en omzetten in elektriciteit, voorziet Galembeck dat enorme collectoren de hygroelektriciteit verzamelen. Vooral in vochtige gebieden, zoals bij het Braziliaanse regenwoud en langs de oostkust van de VS, moet de techniek bruikbaar zijn.

Daarnaast moeten hygroelektrische panelen op hoge gebouwen de elektriciteit uit de lucht opvangen en zo voorkomen dat er een ontlading plaatsvindt. Vooralsnog hebben de Braziliaanse onderzoekers niet veel lading kunnen vangen, in de orde van enkele microcoulombs per vierkante meter.

Galembeck onderzoekt nu welke metalen het meest geschikt zijn voor zowel opvangen van hygroelektriciteit als voor de bliksemvoorkomende panelen. De precieze kennis over hoe waterdamp elektrische lading opneemt en weer afstaat, ontbreekt nog, zo vertelde Galembeck tijdens een bijeenkomst van de American Chemical Society. Op de lange duur, zo gelooft hij, zal het aanwenden van hygroelektriciteit aanzienlijke voordelen bieden.