Den Haag (NL) – De GWW Energiebesparingsprijs gaat dit jaar naar de provincie Noord-Holland, voor een wegverlichting die maar liefst 99,2% bespaard.


De sector Grond-, Weg- en Waterbouw, die valt onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat, neemt circa 2% van het jaarlijkse Nederlandse energiegebruik voor haar rekening. De vele lampen die 's nachts de veiligheid van de weggebruiker verhogen, gebruiken bijvoorbeeld energie. Het Projectbureau Energiebesparing GWW stimuleert energiebesparende initiatieven, onder meer via de GWW Energiebesparingsprijs.
De jury, onder voorzitterschap van emeritus hoogleraar Installatietechniek prof ir P.H.H. Leijendeckers, koos uit de drie genomineerde projecten unaniem voor het project Alternatieven voor wegverlichting, een praktijkexperiment. De provincie Noord-Holland greep bij dit project de renovatie van een weg aan om, met het oog op de verkeersveiligheid, in plaats van traditionele verlichting te kiezen voor een energiezuinige actieve LED-markering. Deze gaat branden zodra er een voertuig nadert. Dit levert een energiebesparing op van 99,2%. Omdat het systeem radiografisch wordt gestuurd zijn ook dure kabels overbodig.
De jury was onder de indruk van de samenwerking tussen de afdeling ontwerp en de afdeling onderhoud en beheer, waarbij verder was gekeken dan alleen het beschikbare budget. De jury constateerde voorts dat bij alle stappen in het proces is gekeken naar de integrale benadering van de aspecten veiligheid, beheer en onderhoud en het energiegebruik. Bij de ontwikkeling van de technieken en installaties stond de inpasbaarheid in andere systemen en de mogelijkheden tot navolging voorop. Verder kostte het project niets meer ten traditionele aanpak.
Ook de publieksprijs ging naar dit project. De twee andere genomineerde projecten betroffen in Utrecht de ombouw van openbare verlichting naar energiezuinige lampen in de wijk Lunetten en een project van de bouwdienst van Rijkswaterstaat betreffende standaardisatie en introductie van de zogenaamde Led2-lamp'.

Erick Vermeulen