Uit het zojuist verschenen rapport Technomonitor 2000 blijkt dat niet alleen de belangstelling voor technische opleidingen teveel is gedaald, maar ook dat veel technisch opgeleiden de techniek vrij snel de rug toekeert.


In opdracht van Arbeidsvoorziening en Stichting Axis – een nationaal platform voor Natuurwetenschap en Techniek in onderwijs en arbeidsmarkt – onderzocht ITS Nijmegen de aansluiting tussen het technische onderwijs en de arbeidsmarkt voor technici in Nederland. Het resultaat is het rapport Technomonitor 2000.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven vormt een continue aanwas van nieuwe technisch opgeleiden een noodzaak. De laatste jaren nam die aanwas echter af, zeker nu, in een periode van hoog-conjunctuur, een fors probleem. Niet alleen de dalende belangstelling voor technische opleidingen blijkt een knelpunt. Technisch opgeleiden, blijkt uit Technomonitor 2000, keren (te) vaak techniek de rug toe. Dit begint al tijdens de opleiding zelf, als meer studenten en scholieren techniek switchen naar een andere opleiding dan andersom. Vervolgens kiezen vrij veel van de jongeren na hun opleiding voor een niet-technische voortgang van hun carrière.
Het behouden van technici voor de techniek vormt niet het enige belangrijke uitgangspunt. Axis en Arbeidsvoorziening stellen vast dat jongeren onvoldoende weten over de mogelijkheden die een opleiding in de techniek biedt. De studievoorlichting zou daaraan meer aandacht moeten besteden.

Erick Vermeulen