Delft (NL) – De TU Delft zet zijn deuren open tijdens de Week van de Zee.


De Technische Universiteit (TU) Delft doet mee aan de Week van de Zee met onderwerpen als navigatie- en kustonderzoek en een energiek energiedebat.
Tijdens deze week, gehouden van 16 tot en met 26 mei, draait alles om onze Noordzee. Dit evenement met meer dan tweehonderd activiteiten laat zien hoe sterk onze binding met de zee is. Ook de TU Delft heeft een sterke band met het water. Daarom zal de Delftse universiteit op 21, 22 en 23 mei een aantal 'zee-onderzoeken' in het daglicht zetten. Bezoekers maken kennis met de nieuwste Delftse ontwikkelingen op het gebied van navigatie, het meten en bepalen van stromingen in zee en het zee-oppervlak, kustonderzoek en de problematiek rond energiewinning met windmolens.
Daarnaast kan het publiek meedoen aan een energiedebat op 23 mei. Centraal in het debat staat de vraag wat we in de toekomst willen met de zee in de relatie tot onze energiebehoefte.

TU Delft
Week van de Zee

Frédérique Melman