Per 1 mei zijn de duinen van Texel officieel een nationaal park.

Nederland telt vanaf 1 mei twaalf nationale parken: de laatste toevoeging is het duingebied van Texel. Dit park is ruim vierduizend hectare groot en omvat naast de duinen ook zandplaat De Hors, de Texelse bossen en de Slufter.

Met de instelling van nationale parken wil de overheid grote natuurlijke gebieden en landschappen met de daarin aanwezige plant- en diersoorten beschermen. Daarnaast richten de parken zich op natuureducatie, natuurgerichte recreatie en onderzoek.

'De schaal van Richter is niet geschikt voor zware aardbevingen'
LEES OOK

'De schaal van Richter is niet geschikt voor zware aardbevingen'

De schaal van Richter is niet handig om aardbevingen mee in te delen, zegt geoloog Bernd Andeweg. Toch blijft deze schaal rondzingen.

Het duingebied van Texel is een zeer afwisselend landschap. Natte duinvalleien bevinden zich tussen droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en uitgestrekte zandvlakten. Het gebied telt veel zeldzame soorten, zoals het guichelheilplantje, de paddenstoel het wasplaatje en het baardmannetje – een vogel.

Staatssecretaris Faber van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil in totaal achttien Nederlandse nationale parken realiseren. Naast Texel stelde hij al elf andere parken in: Schiermonnikoog, Dwingelderveld, Weerribben, Groote Peel, Biesbosch, Zuid-Kennemerland, Meynweg, Maasduinen, Drents-Friese Wold en het grensoverschrijdende park Zoom-Kalmthoutse Heide.

Mirjam Leunissen