Een analyse van sterfte onder ruim honderdduizend inwoners van Californië zaait twijfel over het risico op hart- en vaatziekten door meeroken.

Terwijl in de Westerse wereld steeds meer steden het roken aan banden leggen -­ sinds kort is roken zelfs taboe in de horeca-gelegenheden van New York – concluderen onderzoekers van de University of California dat er geen duidelijk oorzakelijk verband is tussen tabaksrook in de omgeving (passief meeroken) en sterfte aan ziekten die samenhangen met tabaksrook. Dit weerspreekt de cijfers van onder andere de Amerikaanse hartstichting die ervan uitgaan dat meeroken de kans op hart- en vaatziekten dertig procent groter maakt.

Voor hun onderzoek gebruikten de Californische medici gegevens die zijn verzameld sinds 1959 in California. Bijna 120.000 mensen werden gevolgd. Ze keken met name naar de 35.560 mensen die nooit hebben gerookt en waarvan de partner wel rookte. Ze vonden tot hun verrassing bij deze passieve rokers geen significant verhoogde sterfte aan hart- en vaatziekten, longkanker of chronische obstructieve longaandoeningen. Bij de rokers zelf was deze relatie wel aanwezig. De onderzoekers publiceerden het artikel in het British Medical Journal.

Hoe gezond is een ijsbad?
LEES OOK

Hoe gezond is een ijsbad?

Jezelf kort blootstellen aan extreme kou is volgens gezondheidscoaches goed voor lichaam en geest. Steeds meer mensen stappen daarom in een ijsbad of ...