Diemen (NL) – Het toedienen van een vaccin tegen baarmoederhalskanker vermindert de kans op deze ziekte in de jaren daarna.


Een grootsopgezet Amerikaans onderzoek laat zien dat het toedienen van een vaccin tegen baarmoederhalskanker de kans verkleint dat vrouwen later door deze ziekte worden getroffen.
Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het papillomavirus (HPV), waarvan ruim zeventig soorten bekend zijn. Enkele soorten veroorzaken ongemakken als genitale wratten, terwijl andere, meer risicovolle typen, baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Baarmoederhalskanker ontstaat niet direct bij infectie met risicovolle HPV's. Factoren als roken of eerdere virusinfecties, met bijvoorbeeld HIV, vergroten de kans dat bij HPV-infectie daadwerkelijk een tumor wordt gevormd. In de helft van de ziektegevallen is de veroorzaker van de tumor HPV type 16. Het toedienen van een vaccin tegen het HPV-16-virus vergroot de weerstand van het afweersysteem tegen het virus en vermindert daarmee de kans op baarmoederhalskanker.
Een team van deskundigen van verschillende Amerikaanse universiteiten volgde in totaal 2392 vrouwen tussen de 16 en de 23 jaar die nog niet waren geïnfecteerd met het virus. De ene helft van de testgroep ontving een placebo, de andere helft kreeg het vaccin toegediend. Het vaccin bestaat uit op HPV-16 lijkende deeltjes, die het afweersysteem activeren voor deze soort verbindingen. Wanneer een infectie met HPV-16 plaatsvindt, is het afweersysteem direct paraat om het virus het lichaam uit te werken. De proefpersonen ontvingen drie doses met veertig microgram virusdeeltjes; op het startmoment en na twee en na zes maanden. Na afloop van de toedieningsperiode werden de vrouwen gevolgd en getest. Onder de placebogroep reageerden negen vrouwen positief op de test op HPV-16 of een begin van baarmoederhalskanker, in de groep die het vaccin kreeg toegediend, reageerden alle proefpersonen negatief.

Sabrine Caspers