Een grootschalig onderzoek moet het vallen van ouderen in de toekomst voorkomen.

Aan de Universiteit Gent start een grootschalig onderzoek naar het vallen van senioren. Hoewel de oudere medemens geen monopolie heeft op dit euvel, vormen ouderen toch de groep waarin dit probleem zich het meest manifesteert. Het onderzoek duurt vier jaar en moet de oorzaken van het valgedrag van ouderen bekijken. De onderzoekers gaan met de uitkomsten een preventief behandelingsplan opzetten.

De 65-plussers van de gemeente Melle kwamen als de gelukkigen uit de bus voor de steekproef. Tijdens de eerste fase van het onderzoek kijken de wetenschappers naar evenwicht, spierkracht, reactievermogen, botkwaliteit en fysieke paraatheid van de ouderen. Daarna bekijken zij twaalf maanden het valgedrag van de deelnemers.

Hersentumoren wellicht beter te behandelen door middel van techniek die bloed-hersenbarrière opent
LEES OOK

Hersentumoren wellicht beter te behandelen door middel van techniek die bloed-hersenbarrière opent

Neuro-oncoloog Tom Snijders is gespecialiseerd in hersenkanker, waarbij de levensverwachting vaak gering is. Hij is betrokken ...

Broze botten

Vallen is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen waaraan senioren worden blootgesteld. De botten van de ouderen zijn brozer dan in hun jongere jaren en een val veroorzaakt vaak veel leed. Bovendien drukken de ziekenhuiskosten voor gebroken heupen en polsen zwaar op de sociale zekerheid. Door het stijgen van de levensverwachting wordt het probleem alleen maar groter. Het Belgische Federaal Planbureau verwacht dat in 2050 de groep 60- tot 99-jarigen in België met bijna de helft is toegenomen.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is toekomstgerichte en maatschappelijk relevante investeringen. Door risicofactoren voor een eventuele val op te sporen, biedt dit mogelijkheden voor preventieve oplossingen. Tot die tijd zitten de bejaarde inwoners van Melle opgescheept met een wetenschapper die telt hoe vaak en hoe pijnlijk zij vallen.

Marijn Sandtke