Brussel (B) – De Europese commissie maakt zich zorgen dat de genetisch gewijzigde veevoedermaïs StarLink ook op het bord van de Europese consument belandt. Het vraagt aan de Amerikaanse overheid de garantie dat maïsexporten uit de VS geen omstreden maïs bevatten.


In de VS mag de genetisch gewijzigde maïs StarLink, die het insecticide-eiwit Cry9C draagt, alleen verwerkt worden tot dierenvoeder (zie ons eerdere bericht Amerikaanse EPA haalt StarLink-maïs van de markt). Aventis CropScience, het bedrijf dat StarLink ontwikkelde, gaf afgelopen week echter toe dat 10% van de StarLink-oogst is terechtgekomen in voedingsproducten voor menselijke consumptie.
Inmiddels blijft het probleem niet beperkt tot de VS. Met name de Japanse regering en de Europese commissie maken zich zorgen dat StarLink ook bij hen in de voeding terechtkomt. Zij hebben aan de Amerikaanse autoriteiten gevraagd om maatregelen te nemen zodat de VS-maïsexport ‘StarLink-zuiver’ blijft. Die vraag lijkt echter al achterhaald. Japanse consumentenorganisaties beschikken over bewijzen dat StarLink bij hen ook al werd verwerkt in maïsgerechten en snacks. Aangezien Japan de grootste importeur is van Amerikaanse maïs, kan dit een enorme klap betekenen voor de landbouw in de VS. Gezien het consumentenwantrouwen ten aanzien van genetisch gewijzigde gewassen (GGO’s), is het vrijwel zeker dat de Japanse graanimporteurs hun maïs uit GGO-vrije landen zullen betrekken.
terecht Alhoewel de ambtenaren van de Europese commissie waakzaam blijven, zal een mogelijke contaminatie bij ons beperkter blijven. Onder druk van milieu- en consumentenorganisaties verwerken voedselproducenten bijna alleen Europese, GGO-vrije maïs in hun producten. Maïs geïmporteerd uit de VS komt alleen in de stal terecht.
Tot vorige week beloofde Aventis om mee te helpen aan de volledige opruim van haar omstreden maïssoort en alle nieuwe aanplantingen stop te zetten. Inmiddels werd het duidelijk dat dit een onbegonnen zaak is: van de oogsten van 1999 en 2000 geraakten duizenden tonnen StarLink gemengd met andere maïssoorten. Daarom veranderde Aventis het geweer van schouder. Het diende bij de Amerikaanse overheidsinstelling EPA (Environmental Protection Agency) een nieuw dossier in om StarLink tijdelijk goed te laten keuren voor menselijke consumptie. Aan de hand van een recente studie op muizen besluit Aventis dat haar maïs ook bij mensen geen allergische reacties veroorzaakt en absoluut veilig is. Voorlopig wil de EPA echter niet weten van een goedkeuring. Haar wetenschappers hebben minstens enkele weken de tijd nodig om de voorgelegde gegevens grondig te evalueren.

Peter Raeymaekers