Brussel (B) – Aan alle Vlaamse universiteiten kunnen wetenschappers zich dit academiejaar trainen in communicatie met niet-vakgenoten. De Vlaamse Vereniging voor Biologie zette de WeCom-cursus op. Wetenschappers leren er hoe ze hun onderzoek kunnen overbrengen naar een breed publiek.


Wetenschappers hebben volgens velen de maatschappelijke plicht om over hun werk te communiceren, maar hun opleiding rept meestal niet over de manier waarop ze dat moeten aanpakken. De cursus We-Com geeft nuttige tips. Hoe giet je wetenschappelijke informatie in een toegankelijke tekst, hoe ga je om met de media. Ook mondeling communiceren en interviewtraining komen aan bod. De bijeenkomsten zijn praktijkgericht en interactief. Als docenten treden communicatiespecialisten, journalisten, academici en woordvoerders van universiteiten op.

Alle disciplines
Recent startten er twee cursussen aan de Universiteit Antwerpen en in de loop van dit academiejaar bieden ook alle andere universiteiten deze training aan. Onder de deelnemers bevinden zich zowel hoogleraren en docenten als doctoraatsstudenten en zowel wetenschappers uit ‘harde’ als ‘zachte’ disciplines. Hoewel zich tot nog toe wetenschappers uit vooral universiteiten aanmeldden, richt de cursus zich ook tot onderzoeksafdelingen van hogescholen, wetenschappelijke instellingen en research bedrijven. Het is de bedoeling dit initiatief de volgende jaren verder te zetten.

WeCom is een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie. Dit actieplan is een initiatief van Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, tevens bevoegd voor Wetenschapsbeleid, in overleg met Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming.

Geïnteresseerden kunnen een folder aanvragen op tel. 0(0-32)3/218.04.84 (Ann De Ron of Ann Van der Auweraert) of via een e-mail gericht aan het Wecomproject.