Den Haag (NL) – Het achterhalen van vrijwel de complete basenvolgorde van het menselijke DNA vormt een belangrijke impuls voor verder onderzoek naar erfelijkheid. Nieuwe toepassingen hebben vergaande gevolgen voor de samenleving. Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken wil de boot niet missen. Daarom heeft het een innovatiegericht onderzoeksprogramma Genomics opgezet.


Afgelopen week maakten onderzoekers bekend dat het Human Genome Project op een haar na gevild is. Het gaat nog om met extra precisie de ontbrekende puzzelstukjes te vinden. Het nu snel door het Ministerie van Economische Zaken opgezette innovatiegerichte onderzoeksprogramma (IOP) moet verdere ontwikkelingen stimuleren met subsidies. Deze subsidies gaan naar technologische onderzoeksprogramma’s bij universiteiten en onderzoeksinstellingen die aansluiten bij de onderzoeksbehoeften op lange termijn van het bedrijfsleven.

De duur van het onderzoeksprogramma bedraagt maximaal tweemaal vier jaar. Vooralsnog zal het IOP zich op drie thema’s richten, namelijk ontstaan van chronische en ouderdomsziekten, voedselfunctionaliteit en –kwaliteit en verklaren van allerlei belangrijke stofwisselingsprocessen vanuit de genetische informatie. Tot de mogelijke resultaten behoren verbeterde diagnostiek, therapie en preventie van ziekten, nieuwe medicijnen, ontwikkeling van gezondheidsvoedsel en – wat toch wel iets verder weg staat van de opheldering van het menselijk erfelijke materiaal – een meer gerichte veredeling van plant en dier. Gezien de ruime omschrijving van IOP Genomics kan het agentschap dat de organisatie verzorgt, Senter, een aanzienlijk aantal aanvragen tegemoet zien.

Erick Vermeulen