Amsterdam (NL) – De Akademiepenning 2002 is dit jaar door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen toegekend aan Joost Ritman.


Joost Ritman verzamelde tientallen jaren middeleeuwse documenten en boeken, die hij onderbracht in zijn Bibliotheca Philosophica Hermenica. Als directeur van een bedrijf in wegwerpservies verkreeg hij de financiële middelen voor deze hobby. De collectie staat sinds 1994, nadat Ritman in financiële problemen geraakte, op de lijst van beschermd Nederlands cultuurbezit.

Ritman krijgt de Akademiepenning niet alleen voor de samenstelling van de unieke collectie werken op gebied van de hermetische filosofie, middeleeuwse mystiek, utopisme en humanisme, alchemie en de Rozenkruisersbeweging. Ritman maakte zich namelijk ook verdienstelijk als mecenas van de Nederlandse wetenschap en cultuur, en gaf financiële steun aan onder meer de restauratie van de Westerkerk en de Hortus Botanicus in Amsterdam, de synagogen bij het Joods Historisch Museum in Amsterdam en voor de aankoop van de muziekbibliotheek van het Concertgebouw.

Erick Vermeulen