De National Science Foundation (NSF) heeft de wetenschappelijke kennis van Amerikanen in beeld gebracht. Het resultaat is teleurstellend: meer dan een kwart weet niet dat de aarde om de zon draait.

De aarde om de zon, of de zon om de aarde? Veel Amerikanen weten het niet.
De aarde om de zon, of de zon om de aarde? Veel Amerikanen weten het niet.

De NSF onderwierp meer dan 2.200 proefpersonen aan een enquête.  De enquête peilde zowel de kennis van de Amerikanen, als hun houding tegenover de wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagden overwegend positief denken over wetenschap. Meer dan 90 procent denkt dat wetenschappers ‘uitdagende problemen oplossen’ en dat ze ‘in het belang van de mensheid werken’. Een derde vindt dat er meer geld naar wetenschappelijk onderzoek moet gaan. De wetenschappelijke kennis van de proefpersonen is daarentegen matig. Slechts 74 procent van de ondervraagden weet dat de aarde om de zon draait. En slechts 48 procent is bekend met het idee dat de mens afstamt van eerdere diersoorten.

De utopie van schoon vliegen
LEES OOK

De utopie van schoon vliegen

Veel luchtvaart­maatschappijen bieden het tegen­woordig als optie aan: via een extra geldbedrag de CO2-uitstoot van de vlucht compenseren. Vlieg je ...

____________________________________________________________________________

Update, 19 februari 2014

Op Twitter wees een oplettende lezer ons erop dat het ook niet best gesteld staat met de wetenschappelijke kennis van Europeanen. Eleanor Barkhorn, redacteur van The Atlantic, analyseerde de resultaten van het bovenstaande onderzoek en plaatste ze een in breder perspectief. Twee opvallende punten uit haar analyse zijn als volgt:

  • Volgens Barkhorn scoren andere landen niet veel hoger, of zelfs lager dan Amerika. Slechts 66 procent van de ondervraagden in de Europese Unie is zich bewust van het feit dat de aarde om de zon draait.

 

  • Geloof speelt wellicht een rol bij de behaalde scores. Op de bewering ‘mensen stammen af van eerdere diersoorten’, antwoordde 48 procent van de Amerikanen ‘waar’. Maar gezien geloofsovertuigingen kunnen botsen met de evolutietheorie, kunnen we hier niet direct conclusies aan verbinden. Als de bewering luidde ‘volgens de evolutietheorie stammen mensen af van eerdere diersoorten’, zou volgens Eleanor Barkhorn 72 procent van de ondervraagde Amerikanen ‘waar’ beantwoorden.

Het onderzoek in de Europese Unie waar Barkhorn zich op baseert, stamt uit 2005. Bekijk hier ook de scores in andere gebieden. Het volledige artikel van Eleanor Barkhorn is hier te vinden.

Lees ook: