AMSTERDAM (NL) – De Vrije Universiteit Amsterdam opende onlangs een internetpagina waar scholieren onderwerpen voor hun profielwerkstuk kunnen vinden.


Het profielwerkstuk is een afsluitend werkstuk voor scholieren in de bovenbouw van de middelbare school. De site werkstuknetwerk geeft ideeën en een voorselectie van literatuur. De leerling krijgt inleidende vragen en tips om het werkstuk goed te leren structureren. De opleidingen van de Vrije Universiteit dragen onderwerpen aan die representatief zijn voor hun studie. De leerling oriënteert zich zo alvast op zijn studiekeus.

Leerlingen stellen sinds de onderwijsvernieuwing niet meer hun eigen vakkenpakket samen, maar ze kiezen uit vier eindexamenprofielen, zoals cultuur en maatschappij of natuur en gezondheid. Het profielwerkstuk moet aspecten bevatten van de vakken uit het profiel, een multidisciplinair werkstuk dus. De site die nu actief is, is een eerste verkenning. De onderwerpskeuze is nog miniem; er staan pas vijf projecten op de site. Dat moeten er veel meer worden. In de toekomst kunnen ook andere universiteiten en hogescholen werkstukideeën op het netwerk zetten. De Vrij Universiteit is bezig met de inventarisatie van alle op en aanmerking over de eerste versie van de site.

Anouck Vrouwe