ScienceBag, Wetenschapscafé, RocketScience – de 21e WetenWeek in Nederland vindt plaats van woensdag 18 tot en met woensdag 25 oktober. De jaarlijkse WetenWeek, hét wetenschap- en techniekfestival, staat onder auspiciën van Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie, en brengt wetenschap en techniek dichtbij.