Amsterdam (NL) – Olieramp en vorst bedreigen rond de Oostzee zwanen en andere vogels die in Nederland overwinterden.


De Vogelbescherming verwacht maar liefst tienduizend gevleugelde slachtoffers van de olieramp met de Baltic Carrier in de Oostzee. De Oostzee vormt een tussenstation voor de vogels die na de overwintering in Nederland hun broedgebied in het hoge noorden opzoeken. Niet alleen olie maar ook kou vormt een bedreiging. Bij Estland zijn al honderden zwaanen gestorven, omdat ze door ijsvorming hun voedsel in het ondiepe water niet kunnen bemachtigen. Zwaantjes voeren, zo luidt nu het plaatselijke motto. Onder andere de kleine zwaan trekt via Zuid-Zweden en de omgeving van Estland naar zijn broedgebied (zie ook het artikel Logistiek van de trekvogel, Natuurwetenschap & Techniek 4, 1998).

Erick Vermeulen