Amsterdam (NL) – Springstaarten verplaatsen zich soms kilometers door de lucht, ondanks dat ze vleugels ontberen.


Tijdens zijn promotie-onderzoek bestudeerde André van der Wurff, werkzaam aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de verwantschap van populaties springstaarten in Nederland en België.
De springstaart is een vleugelloos insect van slechts enkele millimeters groot, dat verscholen onder het strooisel in bossen leeft. Het diertje dankt zijn naam aan een orgaan aan zijn achterlijf waarmee het zich krachtig kan afzetten – het insect kan zo enkele centimeters ver springen.
Totnogtoe vermoedde niemand dat de kleine springstaartjes hun voortplantingsgeluk soms verder dan een paar meter van hun ouders beproeven. Normaliter leven verwante springstaarten bij elkaar in een gebied met een straal van niet meer dan vijftig meter. In overeenstemming hiermee nam Van der Wurff minder verwantschap waar naarmate populaties verder uit elkaar leefden. Hij vond echter ook uitzonderingen: sommige groepen springstaarten zijn meer verwant met springstaarten uit een ander bos dan met springstaarten uit het bos waarin ze zelf leven. De Amsterdamse bioloog ontdekte dat de diertjes zich zwevend op de wind enkele kilometers kunnen verplaatsen. Aangezien springstaarten niet kunnen vliegen, verlaten ze waarschijnlijk af en toe de bodem en klimmen in bomen om zich met de wind te laten meevoeren.

Mirjam Leunissen