Direct naar content

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een verandering van het klimaat op aarde die plaatsvindt als gevolg van menselijk gedrag en natuurlijke omstandigheden. Wetenschap bewijst dat de huidige, door de mens veroorzaakte klimaatverandering een urgent probleem is met grote gevolgen voor mensen, planten en dieren. De temperatuur op aarde stijgt, het ijs smelt, de zeespiegel kruipt omhoog en het weer wordt extremer. Welke maatregelen kan de mens nog nemen om het tij te keren?

Lijst van artikelen